Časť členov správnej rady Nadácie Jána Cikkera v roku 1999 vo vile Cikkerovcov. Zľava: prof. MUDr. Ivan Balažovjech, DrSc., Mgr. Vladimír Zvara, PhD., PhDr. Marianna Bárdiová, Ing. Štefan Hurčík, Melánia Kušnírová

Časť členov správnej rady Nadácie Jána Cikkera v roku 1999 vo vile Cikkerovcov.

Zľava: prof. MUDr. Ivan Balažovjech, DrSc., Mgr. Vladimír Zvara, PhD., PhDr. Marianna Bárdiová, Ing. Štefan Hurčík, Melánia Kušnírová

 

02	Časť členov správnej rady Nadácie Jána Cikkera vo vile Cikkerovcov 18.8.2000. Zľava: Mgr. Igor Fudra, zást. riaditeľky Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici, MUDr. Mariana Domonkosová, PhDr. Marianna Bárdiová, Katarína Cikkerová, Mgr. Vladimír Zvara, PhD.

Časť členov správnej rady Nadácie Jána Cikkera vo vile Cikkerovcov 18.8.2000.

Zľava: Mgr. Igor Fudra, zást. riaditeľky Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici, MUDr. Mariana Domonkosová, PhDr. Marianna Bárdiová, Katarína Cikkerová, Mgr. Vladimír Zvara, PhD.

 

03	Výstava Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici „Ján Cikker (1911 – 1989), skladateľ a človek“, autori scenára: PhDr. Marianna Bárdiová – Mgr. Vladimír Zvara, PhD. LHM v spolupráci s Hudobným centrom Bratislava, Nadáciou Jána Cikkera a Slovenským inštitútom v Budapešti otvorili výstavu 15.6.2001 v priestoroch Slovenského inštitútu v Budapešti a v rezidencii veľvyslanca SR sa po vernisáži konal koncert z tvorby Jána Cikkera

Výstava Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici „Ján Cikker (1911 – 1989), skladateľ a človek“, autori scenára: PhDr. Marianna Bárdiová – Mgr. Vladimír Zvara, PhD. LHM v spolupráci s Hudobným centrom Bratislava, Nadáciou Jána Cikkera a Slovenským inštitútom v Budapešti otvorili výstavu 15.6.2001 v priestoroch Slovenského inštitútu v Budapešti a v rezidencii veľvyslanca SR sa po vernisáži konal koncert z tvorby Jána Cikkera

 

04	Príhovory pred koncertom z tvorby Jána Cikkera v rezidencii veľvyslanca SR v Budapešti 15.6.2001. Zľava: M. Kurucz, zástupca veľvyslanca, PhDr. Marianna Bárdiová, PhDr. Karol Wlachovský, riaditeľ Slovenského inštitútu v Budapešti a pracovníčka SI

Príhovory pred koncertom z tvorby Jána Cikkera v rezidencii veľvyslanca SR v Budapešti 15.6.2001. Zľava: M. Kurucz, zástupca veľvyslanca, PhDr. Marianna Bárdiová, PhDr. Karol Wlachovský, riaditeľ Slovenského inštitútu v Budapešti a pracovníčka SI

 

Predseda správnej rady nadácie prof. Peter Michalica, ArtD. pri otvorení Múzea Jána Cikkera 21. marca 2006

Predseda správnej rady nadácie prof. Peter Michalica, ArtD. pri otvorení Múzea Jána Cikkera 21. marca 2006

 

Minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan s manželkou na slávnostnom otvorení Múzea Jána Cikkera 21. marca 2006

Minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan s manželkou na slávnostnom otvorení Múzea Jána Cikkera 21. marca 2006

 

Zasadnutie správnej rady nadácie 6.6.2006. Zľava: S.Jakubek, M.Kušnírová, P.Michalica, J.Šišila, I.Vida

Zasadnutie správnej rady nadácie 6.6.2006. Zľava: S.Jakubek, M.Kušnírová, P.Michalica, J.Šišila, I.Vida

 

Kompletná zostava vtedajšej správnej rady na zasadnutí 6.6.2006. Zľava: P.Michalica, J.Šišila, I.Vida, M.Bárdiová, S.Jakubek, M.Kušnírová

Kompletná zostava vtedajšej správnej rady na zasadnutí 6.6.2006. Zľava: P.Michalica, J.Šišila, I.Vida, M.Bárdiová, S.Jakubek, M.Kušnírová

 

Pracovná atmosféra počas stretnutia správnej rady 6.6.2006. V popredí M.Kušnírova, v strede zľava: B.Reingraberová, J.Šišila, S.Jakubek, hosť M.Bárdi

Pracovná atmosféra počas stretnutia správnej rady 6.6.2006. V popredí M.Kušnírova, v strede zľava: B.Reingraberová, J.Šišila, S.Jakubek, hosť M.Bárdi