PODPORTE NÁS – 2% Z DANÍ

Milí priatelia,

 

dovoľujeme si Vám poďakovať v mene Nadácie Jána Cikkera a Múzea Jána Cikkera za podporu, ktorú ste nám preukázali v roku 2010. Finančné prostriedky vo forme 2 % z dane z príjmov sme použili na mnohostrannú činnosť(koncerty, interaktívne tvorivé stretnutia, workshopy) na všestrannom kultúrnom rozvíjaní detí a mladých ľudí. Pri spoluvytváraní a zlepšovaní podmienok pre prácu s nimi nám môžete pomôcť opäť aj vy. Snažíme sa pomáhať im pri upevňovaní ich osobnostnej bázy dosahovaním úspechov prostredníctvom umeleckej sebaprezentácie, hlbšieho spoznávania vzácnych momentov našej hudobnej histórie, a tým pozitívne ovplyvňovať prostredie, v ktorom rastú a formujú svoju osobnosť.

 

Našu činnosť a projekty môžete podporiť poukázaním 2% dane z príjmov Nadácii Jána Cikkera, ako aj venovaním finančnej či nefinančnej podpory Múzeu Jána Cikkera. Postup poukazovania 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov v roku 2011 ostáva rovnaký ako v predchádzajúcom roku.

 

Ak chcete naše múzeum niektorým z týchto spôsobov podporiť a máte akékoľvek otázky o spôsobe využitia vášho daru, obráťte sa na nás. Záleží nám na tom, aby sme vašu pomoc využili vždy efektívne a transparentne.

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte:

Mgr.art.Irena Michalicová

muzeum@jan-cikker.org

Tel.+fax: 02/544 12 555, 0918 471 225

 

Nadácia Jána Cikkera

Fialkové údolie 2, 811 01 Bratislava

Číslo účtu: 1209582755/0200 Všebecná úverová banka