PODUJATIA MÚZEA JÁNA CIKKERA

Srdečne Vás pozývame na XIII. ročník cyklu komorných koncertov

JÁN CIKKER V ČESKOSLOVENSKU. 
JEHO UČITELIA A ŽIACI.

24.10. 2018 – streda

Janáčkovo kvarteto (ČR)

4.11. 2018 – streda

L i s t y m a t k e
Dušan Jamrich – umelecké slovo
Viera Bartošová – klavír
Peter Michalica – husle

28.11. 2018 – streda

Daniela Varínska – klavír

12.12. 2018 – streda

S S h a p e d s o n g s
Eva Šušková – soprán
Peter Mazalán – barytón
Ivan Šiller – klavír
František Király – elektroakustické vstupy

 

——————————————————-

Jesenný cyklus koncertov podporil Fond na podporu umenia.