Príchod veľvyslancov do Zrkadlovej siene na slávnostný koncert, spojený s odovzdávaním Ceny Jána Cikkera