OPERA V TROCH DEJSTVÁCH

HUDBA: JÁN CIKKER

LIBRETO:JÁN CIKKER

PREMIÉRA: BRATISLAVA, SND, 21. FEBRUÁR 1987

 

Námetom pre poslednú dokončenú operu Jána Cikkera bola hra Zo života hmyzu bratov Čapkovcov. "Je to hlboký námet, v ktorom by sa človek mal priúčať chápať a odpúšťať. Najkrajším pocitom pre autora opery je, keď môže jednoduchými, ale hlboko ľudskými a skromnými prostriedkami vysloviť, že človek nie je úbožiak, keď sám vie podať pomocnú ruku. Stojím v hlbokej pokore pred zázrakmi ľudského srdca, ľudskej radosti, človečenskej spolupatričnosti. V tejto mojej opere ide práve o to. V podstate je oslavou ľudskej dobroty a opovrhovaním neľudskosti. Ako skladateľ som sa možno menil, ako človek som ostal taký, ako pri svojich skladateľských i operných začiatkoch. Ak v zmysle týchto mojich myšlienok nová opera zarezonuje a zasiahne poslucháča, budem spokojný." Toľko slová autora opery, ktoré napísal do bulletinu SND k premiére 21.2.1987.

 

Literárna pôvodina je metaforou ľudkého života a Ján Cikker pri písaní operného libreta do nej zasahoval málo. Ústrednou postavou opery je Tulák, sám bezbranný, no ľudský, čestný a odsudzujúci každé zlo. Tri samostatné dejstvá opery (s prológom a epilógom) spája práve jeho postava. V samote a odlúčení, uprostred prírody hľadá zmysel života a prihovára sa kvetom, stromom. Aj v texte aj v mojej hudbe som na strane tohoto Tuláka, dobráka, trocha slabocha, ale v jadre nesmierne čistého človeka. A takéhoto ho privádzajú na scénu autori hry a v službe ich veľkej myšlienky aj ja vo svojej opere" - vyznával sa skladateľ.

Je to hlboký námet, v ktorom by sa človek mal priúčať chápať a odpúšťať. Najkrajším pocitom pre autora opery je, keď môže jednoduchými, ale hlboko ľudskými a skromnými prostriedkami vysloviť, že človek nie je nikdy úbožiak, keď sám vie podať pomocnú ruku.

Táto opera bola v podstate oslavou ľudskej dobroty a opovrhovaním neľudskosti. !Toto som vlastne vyslovil už vo svojej prvej opere Jurovi Jánošíkovi a potom sa to tiahlo ako zlatá niť i všetkými mojimi operami. Ako skladateľ som sa možno menil, ako človek som ostal vždy taký, ako pri svojich skladateľských i operných začiatkoch.

A ak v zmysle týchto mojich načrtnutých myšlienok moja nová opera zarezonuje a zasiahne poslucháča – budem spokojný!“