Nezaradené

Digitalizácia vzácneho segmentu zbierkového fondu Múzea Jána Cikkera

Posted on

Rada by som sa v mene svojom i v mene Múzea Jána Cikkera poďakovala všetkým spolupracovníkom, ktorí sa pričinili o úspešné zavŕšenie projektu „Digitalizácia vzácneho segmentu zbierkového fondu Múzea Jána Cikkera“, na realizáciu ktorého Nadácii Jána Cikkera v r. 2022 poskytol dotáciu Bratislavský samosprávny kraj. Splnil sa mi tým ďalší sen, ktorý som chcela zrealizovať. […]