Nezaradené

Možnosť finančnej podpory Múzea Jána Cikkera

Posted on

Ako súkromné múzeum sme vďační každému darcovi, ktorý svojím darom podporí našu činnosť: organizujeme koncerty mladých začínajúcich umelcov • realizujeme vzdelávacie interaktívne programy pre žiakov ZUŠ a ZŠ • zveľaďujeme vzácnu vilu a jej okolie • ochraňujeme vzácne rukopisy, knihy, obrazy, mobiliár • vstup na všetky naše koncerty poskytujeme deťom zdarma • vydávame CD a […]

Nezaradené

Nové CD „Ján Cikker. Inštrumentálna tvorba“.

Posted on

Nové CD máme konečne v rukách! 75 minút nádhernej hudby v podaní špičkových interpretov, ktoré vďaka vydavateľstvu Real Music House, ďalším tvorcom, sponzorom a inštitúciám uzrelo svetlo sveta. Jeho zrod bol náročný, no tí, ktorí po ňom siahnu, nám dúfam dajú za pravdu, že to stálo za to. Výnimočné je nielen vzácnym a jedinečným interpretačným […]

Slávnostný koncert pri príležitosti udelenia Ceny Jána Cikkera

Posted on

Nadácia Jana Cikkera už niekoľko desaťročí udeľuje výročnú Cenu Jána Cikkera. Je určená umelcom, muzikológom alebo hudobným telesám, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o šírenie tvorby geniálneho slovenského skladateľa. Jej nositeľmi sú napríklad klaviristka Daniela Varínska, hudobný vedec Michal Palovčík, americký dirigent Leo Najar, sopranistka Alena Míková, slovenský dirigent Bystrík Režucha, ale aj napr. Štátny komorný […]

Nezaradené

Digitalizácia vzácneho segmentu zbierkového fondu Múzea Jána Cikkera

Posted on

Rada by som sa v mene svojom i v mene Múzea Jána Cikkera poďakovala všetkým spolupracovníkom, ktorí sa pričinili o úspešné zavŕšenie projektu „Digitalizácia vzácneho segmentu zbierkového fondu Múzea Jána Cikkera“, na realizáciu ktorého Nadácii Jána Cikkera v r. 2022 poskytol dotáciu Bratislavský samosprávny kraj. Splnil sa mi tým ďalší sen, ktorý som chcela zrealizovať. […]

Impressions

Posted on

Komorný koncert, venovaný slovenskej piesni v kontexte európskej komornej hudby. Mária Taytáková – soprán Ladislav Fančovič – klavír PROGRAM ClaudeDebussy: 1. Beausoir (1862 – 1918)     2. Danslejardin 3. Apparition Dezider Kardoš: Cyklus Piesne o láske / Songsof Love, Op. 2 (1935, rev. 1966) (1914 – 1991)      na básne Valentína Beniaka a Maše Haľamovej Pieseň / Song […]