SCÉNICKÁ HUDBA

Ivan Hrozný, 1946, rkp. hudba k divadelnej hre.

 

Pásmo poézie Janka Jesenského, 1946, rkp., scénická hudba.

 

Skrotenie zlej ženy, 1946, rkp., hudba k Shakespearovej hre.

 

Svetlo a tieň, op. 26, 1948, rkp., hudba k filmu.

 

Vlčie diery, op. 27, 1948, rkp. hudba k filmu.

 

Svetlo najmenších, op. 28, 1949, rkp., hudba k filmu.

 

Export-Import, op. 29, 1949. rkp., hudba k filmu.

 

Oslobodená dedina, op. 30, 1949, rkp., hudba k filmu.

 

Hamlet, op. 31, 1949, rkp., hudba k Shakespearovej hre pre malý orchester a klavír