Digitalizácia vzácneho segmentu zbierkového fondu Múzea Jána Cikkera

Úvod

 Bilancia, ohliadnutie sa späť, je pre naše Múzeum Jána Cikkera úzko spojené s vďakou tým, ktorí nám v uplynulom roku podali pomocnú ruku a bez ktorých veľkorysej ústretovosti by nebola naša činnosť natoľko pestrá. Ako veľké pozitívum s vďakou vnímam to, že mnohí reprezentanti inštitúcií, ktorých sa kultúra týka, prejavili pochopenie pri realizácii našej misie. Úspešne ukončený minuloročný projekt kompletnej digitalizácie prvej opery majstra Jána Cikkera Juro Jánošík bol naplnením našich snáh o zachovanie jedinečnej pamiatky nevyčísliteľnej hodnoty. Pokračovať v projekte, v rámci ktorého sme v tomto roku zdigitalizovali ďalších takmer 2000 strán rukopisov, ktoré sú súčasťou majstrovej druhej opery Beg Bajazid, by sme nemohli bez pochopenia, pomoci a finančnej podpory ľudí v rámci Bratislavského samosprávneho kraja. Bolo to možné tiež vďaka nadpriemernej pomoci spoločnosti Piql, ktorá sa tejto problematike venuje na najšpičkovejšej úrovni vo svetovom merítku. Dáta na tzv. piqlFilm zostávajú uložené v nezmenenej digitálnej aj vizuálnej podobe stovky rokov, pre jemnú digitalizáciu sa využívajú špeciálne skenery, optimalizované na snímanie historických viazaných dokumentov, kníh a vzácnych rukopisov. Scanovaním a grafickou úpravou týchto hodnotných, vyše polstoročných umeleckých diel, ktoré v tejto forme budú zakonzervované, možnosťou ich sprístupnenia bádateľom i širokej verejnosti a zachovaním vzácneho segmentu nášho kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie napĺňame jedno z poslaní pamäťových inštitúcií v rámci sprístupňovania nášho kultúrneho dedičstva.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *