Digitalizácia vzácneho segmentu zbierkového fondu Múzea Jána Cikkera

Rada by som sa v mene svojom i v mene Múzea Jána Cikkera poďakovala všetkým spolupracovníkom, ktorí sa pričinili o úspešné zavŕšenie projektu „Digitalizácia vzácneho segmentu zbierkového fondu Múzea Jána Cikkera“, na realizáciu ktorého Nadácii Jána Cikkera v r. 2022 poskytol dotáciu Bratislavský samosprávny kraj.
Splnil sa mi tým ďalší sen, ktorý som chcela zrealizovať. Práve v r. 2022 konštelácia okolností, ľudí a snáh vyústila v realizáciu digitalizácie autografov opery Juro Jánošík Jána Cikkera. Prvým predpokladom bolo, že v rámci BSK sme stretli ľudí, ktorí rezonujú s týmito hodnotami a chápu, že je dôležité zachovať vzácne a jedinečné majstrove rukopisy i v tejto podobe ako súčasť kultúrneho dedičstva. Rozsah pridelenej dotácie by však bol vystačil iba na digitalizáciu približne tretiny zbierky. V rámci hľadania medzi tými, ktorí sa tejto problematike venujú na najšpičkovejšej úrovni, sme našli spoločnosť Piql. Táto spoločnosť pred 4 rokmi po 1. krát predstavila svetu unikátny filmový pás so životnosťou viac ako 500 rokov. Tzv. piqlFilm nie je závislý od konkrétneho čítacieho zariadenia a dáta na ňom zostávajú uložené v nezmenenej digitálnej aj vizuálnej podobe stovky rokov. Tie najdôležitejšie sú uložené vo Svetovom arktickom archíve na Špicbergoch. Dnes služby spoločnosti Piql využíva napríklad Európska vesmírna agentúra, CERN, Vatikánska knižnica či GitHub, Walt Disney a Universal Studios, ku ktorým sa v priebehu minulého roka v zastúpení spoločnosti Piql Slovakia pridalo viacero organizácií a firiem zo Slovenska. Pre jemnú digitalizáciu PiqlFilm využíva špeciálne skenery, optimalizované na snímanie historických viazaných dokumentov, kníh a vzácnych rukopisov. Výsledkom nie je iba dokonalá reprodukcia, ale aj vysoko presné OCR a komplexné metadáta. Spoločnosť Piql a jej pracovníci sa k nášmu projektu zachovali mimoriadne ústretovo a veľkoryso – dve tretiny nákladov, spojených s náročnou digitalizáciou (takmer 2000 strán!) Múzeu Jána Cikkera sponzorsky venovali! Aj touto cestou vyslovujeme spoločnosti Piql CEE ako aj Bratislavskému samosprávnemu kraju našu hlbokú vďaku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *