LISTY MATKE

Ján Cikker: LISTY MATKE

Ján Cikker: Listy matke

Múzeum Jána Cikkera, Nadácia Jána Cikkera, vydavateľstvo G-Ateliér v spolupráci s kapucínskou grafickou dielňou VARŠTAK vydalo unikátny súbor korešpodencie Jána Cikkera s jeho matkou Máriou Cikkerovou pod názvom Listy matke.

Prvá publikácia listov Jána Cikkera matke ponúka čitateľom možnosť nahliadnuť do hlbín srdca, sledovať myšlienky, úvahy, pohnútky a prácu jednej z najväčších postáv slovenskej hudby.
Listy odhaľujú zložitú dobu a jej citlivé vnímanie umelcom, ktorý sa tej najbližšej bytosti – matke – zveroval s najvnútornejšími pocitmi, s okamihmi šťastia, bolesti i sklamania, s úspechmi svojej hudby doma i v zahraničí, s pocitmi krásy, ktorú vnímal v lone prírody. Kniha odhaľuje čistotu a ušľachtilosť skladateľovej duše a pravdivo dokresľuje obraz jeho osobnosti.

Edične k vydaniu pripravila Irena Michalicová.
Design a sadzba: Ladislav Tkáčik

Formát: 17 x 20 cm
Počet strán: 516
Pevná väzba
Cena jedného výtlačku: 22 € (vrátane poštovného v rámci SR)
Knihu je možné si objednať na e-mailovej adrese: muzeum@jan-cikker.org
ako aj na tel. číslach +421 2 544 125 555, 0918 471 225

 

Vydanie titulu ako hlavný partner podporil Fond na podporu umenia.