KALENDÁRIUM

1911 29. JÚLA

Narodil sa v Banskej Bystrici

1915

Jeho otec František Cikker, gymnaziálny profesor, padol v Haliči

1921–1930

Navštevoval Gymnázium Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici

1927–1930

Hodiny klavírnej hry u Marie Kmoníčkovej

1930–1936

Študent Štátneho konzervatória v Prahe a majstrovskej školy     Vítězslava Nováka

1936–1937

Študijný pobyt vo Viedni u Felixa von Weingartnera

1937–1939

Vojenská prezenčná služba: Trenčín, Bratislava

1939–1951

Profesor teoretických predmetov na Štátnom konzervatóriu v Bratislave (do roku 1941 Hudobná a dramatická akadémia)

1939–1941

Dirigent ochotníckeho orchestra Slovenskej filharmónie

1943–1944

Vedenie skúšok Speváckeho zboru slovenských učiteľov

1944

Počas Slovenského národného povstania pracoval na Povereníctve školstva a kultúry v Banskej Bystrici

1945

Komisár Hudobnej komory

1945–1948

Dramaturg Opery Slovenského národného divadla v Bratislave

1950

Oženil sa s Katarínou Cikkerovou, rodenou Fiedlerovou

1949–1977

Vyučoval kompozíciu na Vysokej škole múzických umení (roku 1964 bol menovaný profesorom)

1963

Zomrela jeho matka Mária Cikkerová, rodená Psotková

1966

Titul „národný umelec“ a Herderova cena Viedenskej univerzity

1979

Cena UNESCO za hudbu

1989

21. decembra zomrel v Bratislave