KOMORNÁ TVORBA

Sonáta c mol, op.11, rok 1927

 

Sonatína, op.12, č.1, rok 1933, premiéra 1934 (Allegro fresco, Andante sostenuto, Vivo); Venované Prof. Jaroslavovi Křičkovi. Eberle, Viedeň 1940; Nakladateľstvo Závodský 1941, SHF 1952 a 1979.

 

Klavírne varácie, op.14 (Tema con variazione), rok 1935 (Rubato quasi parlando, Meno mosso, Andante grazioso, Poco allegro, Allegro strepituoso, Largo sostenuto, Allegro gaio, Vivo leggiere, Vivo, Molto moderato, Presto)

 

V samote (Dans la solitude), op.16, č.2, rok 1942. Dve skladby (Andante tranquillo, Lento lugubre)

 

Uspávanka, rok 1942

 

Dve skladby pre mládež, op.27, (Mamička spieva, Malý virtuóz), rok 1948; Album pre mládež, SVKL 1955; Slovenskí skladatelia mladým klaviristom, Opus 1981

 

Tatranské potoky (Tri etudy pre klavír), rok 1954. (Potok a vánok, Čo mi potok rozprával, Potok a búrka). Venované Tatranskej horskej službe. Vlastným nákladom 1954; SVKL 1955;SHF 1972

 

Čo mi deti rozprávali (Klavírne akvarely), rok 1962. (Prosím si rozprávku, Chyť ma!, Prečo padá sneh?, Čo je les?, Tancuj so mnou, Prečo plačeš?, Kam uteká potôčik?, Čo je v tom opustenom hrade?, Tam je mátoha, Videli sme srnku, Vlak ide, Prečo je nebo belasé, Vypustil som motýlika, Musí každý umrieť?, Boli sme v cirkuse); SVKL; Opus 1981; pre sláčikový orchester inštrumentoval J.Farkaš

 

Klavírne variácie na slovenskú ľudovú pieseň (Tečie voda, tečie), rok 1973 (Molto moderato, improvizando, Un poco piu mosso, ma sempre moderato, Con moto, corrente, Moderato, Animando, Con moto moderato, Con moto moderato.Un poco appassionato, Con moto Moderato); SHF 1974, 1976

Měsíční květ, op.14, rok 1936, pieseň pre mezzosoprán a klavír

 

O mamičke, op.18, rok 1940, cyklus piesní pre mezzosoprán a klavír: V.Beniak – A dieťatko keď umrelo; A.Guoth – Doma; F.Hečko – Matka mi píše list

 

Noc, rok 1950, úprava piesne A.Grečaninova pre vysoký hlas a klavír (orchester)

 

Jarné vody, rok 1950, úprava piesne S.Rachmaninova pre vysoký hlas a klavír (orchester)

 

Päť slovenských ľudových piesní, rok 1975, pre hlboký hlas a klavír: Kopala studienku – Dievča, dievča, čože to máš – Zoťali brezu – Nevydávaj sa ty dievča ešte – Sadaj slnko, sadaj

Dve fúgy pre dychové nástroje

 

Fúga pre dychové kvarteto, (hoboj, klarinet, lesný roh, fagot)

 

Fúga pre dychové trio, rok 1934 (hoboj, klarinet, fagot)

 

Scherzino, op.12, pre flautu, hoboj, klarinet, lesný roh, fagot, rok 1934

 

Zvučka pre Slobodný slovenský vysielač v Banskej Bystrici, rok 1944

 

Zvučka pre Veľkú cenu Slovenska, rok 1959 (osem lesných rohov)

 

Zvučka pre Bratislavské hudobné slávnosti, rok 1972 (trúbky, lesné rohy, trombóny)

 

Zvučka pre Majstrovstvá sveta v krasokorčuľovaní v Bratislave, rok 1973 (trúbky)

Sláčikové kvarteto B dur, rok 1928

 

Suita pre husle a violu, op.13, rok 1934 – 35 (Allegro giocoso – Lento con molto espressione – Vivo – Largo con malinconia)

 

Prvé sláčikové kvarteto, op.13, rok 1935

 

Druhé sláčikové kvarteto, op.14, rok 1936

 

Scherzo pre sláčikové nástroje, rok 1940

 

Domovina, rok 1984, Skladba pre sláčikové kvarteto

Vianočná kantáta, 1930, pre zbor a orchester

 

Veľkonočná kantáta, 1931, pre zbor a orchester

 

Cantus filiorum, op. 17, 1940, Kantáta na slová Vladimíra Reisela, pre bas, miešaný zbor a orchester

 

Vianočné koledy, 1940, pre miešaný zbor, dva hoboje, lesný roh a fagot (Ach, bože rozmilý – Niňaj, niňaj Jezuliatko – Dnešný deň sa veseľme)

 

Zdravica Stalinovi, op. 30, 1949, Ľudová kantáta na slová Fraňa Kráľa, pre miešaný (mužský) zbor a orchester; pre klavír upravil Miloš Kořínek

 

Hymnus roľníka, 1950, na slová V. Erbena, pre barytón a orchester

 

Jarné vody, 1950, úprava piesne S. Rachmaninova pre vysoký hlas a orchester (klavír)

 

More, 1950, úprava piesne A. Borodina pre vysoký hlas a orchester

 

Noc, 1950, úprava piesne A. Grečaninova pre vysoký hlas a orchester (klavír)

 

V spomienkach, 1955, úprava slovenskej ľudovej piesne Hej, tri rôčky som zbíjal; pre bas, mužský zbor a orchester

 

Desať uspávaniek na slová ľudovej piesne, 1973, pre alt a komorný orchester, pre Darinu Laščiakovú

 

Chodníčky po horách, 1973, úprava slovenských ľudových piesní pre hlboký hlas a komorný orchester (Vlha, vlha, pekný vták – Volala som volala), pre Darinu Laščiakovú

 

Syn môj premilený, 1973, Oravské piesne pre alt, mužský zbor a orchester, pre Darinu Laščiakovú

 

Óda na radosť, 1982, Oratórium na slová Milana Rúfusa, pre sóla, recitátora, miešaný zbor a orchester