TVORBA PRE ORCHESTER

Symfónia c mol; 1930, rkp. Inštrumentácia klavírnej sonáty c mol.

 

Epitaf, symfonická báseň, 1931, rkp.

 

Symfonický prológ (Proloque symphonique), op. 13, 1934, rkp. (Absolventská práca u prof. J. Křičku).

 

Capriccio, op. 14 pre veľký orchester, 1936, rkp. Absolventská práca u prof. V. Nováka.

 

Jarná symfónia, op. 15, 1937, rkp. (Molto moderato – Allegretto grazioso – Scherzo – Vivo); Venované prof. V. Novákovi.

 

Symfonietta, op. 16, č. 1, 1938. Inštrumentácia klavírnej sonatíny pre veľký orchester (Allegro fresco – Andante sostenuto – Vivo); Venované J. Křičkovi. Rkp.

 

Leto, op. 19, 1941, symfonická báseň pre veľký orchester. Prvá časť trilógie O živote. Štátne hudobné vydavateľstvo Praha-Bratislava, 1963.

 

Concertino pre klavír a orchester, op. 20, 1942. Vydalo nakladateľstvo Simrock v Lipsku, 1943

 

Vojak a matka (Boj), op. 21, 1943. Rkp. Symfonická báseň pre recitáciu (na slová Andreja Žarnova) a veľký orchester; Druhá časť z trilógie O živote.

 

Slovenská suita, op. 22, 1943,  pre veľký orchester (dva klavíre): Na zelenej lúčke – Milá moja, kde si? – Sivé očká, biele líčka – Keď srdiečko pobolieva – Jano, Jano, ty si zbojník. Slovenské hudobné vydavateľstvo 1951, Slovenský hudobný fond 1984.

 

Pochod povstalcov, 1944, pôvodné znenie pre klavír autor zinštrumentoval pre symfonický orchester roku 1945. Na slová Milana Ferku pre mužský a miešaný zbor a klavír upravil Ján Valašťan-Dolinský. Pre dychový orchester zinštrumentoval Zdenko Mikula. Skladba má aj iné znenia.

 

Selanka, op. 23, 1944, rkp. Baletná hudba pre veľký orchester.

 

Ráno, op. 24, 1945-6. Symfonická báseň pre veľký orchester. Tretia časť z trilógie O živote. Štátne hudobné vydavateľstvo Praha-Bratislava, 1964.

 

Spomienky, op- 25, 1947, pre komorný orchester. SHF 1954, Opus 1988.

 

Vlčie diery, 1948-9, rkp., suita z hudby k rovnomennému filmu pre veľký orchester.

 

Dramatická fantázia pre veľký orchester, 1956. Editio Supraphon; Štátne hudobné vydavateľstvo Praha-Bratislava, 1968.

 

Variácie na tému z Verdiho opery Maškarný bál, 1962, rkp., pre symfonický orchester.

 

Blažení sú mŕtvi, 1964, symfonická meditácia pre veľký orchester na moteto Heinricha Schütza (Introitus – Dies irae – Benedictus); Bärenreiter Verlag, Kassel, 1968.

 

Orchestrálne štúdie k činohre, 1965, pre veľký orchester, Panton 1966.

 

Hommage a Beethoven, 1969, rkp., pre symfonický orchester.

 

Variácie na slovenskú ľudovú pieseň, 1970, pre veľký orchester. Opus 1975.

 

Epitaf (Nad starým zákopom), 1973, rkp., symfonický obraz pre veľký orchester.

 

Symfónia 1945, 1974, pre veľký orchester. Opus 1976.

 

Paleta, 1981, rkp., skladba pre veľký orchester.