SYMFONICKÁ TVORBA

Symfónia c mol, 1930, Inštrumentácia klavírnej sonáty c mol

 

Epitaf, symfonická báseň, 1931

 

Symfonický prológ (Proloque symphonique), op. 13, 1934, (Absolventská práca u prof. J. Křičku)

 

Capriccio, op. 14 pre veľký orchester, 1936, Absolventská práca u prof. V. Nováka

 

Jarná symfónia, op. 15, 1937, (Molto moderato – Allegretto grazioso – Scherzo – Vivo); Venované prof. V. Novákovi

 

Symfonietta, op. 16, č. 1, 1938, Inštrumentácia klavírnej sonatíny pre veľký orchester (Allegro fresco – Andante sostenuto – Vivo); Venované J. Křičkovi

 

Leto, op. 19, 1941, symfonická báseň pre veľký orchester, prvá časť trilógie O živote. Štátne hudobné vydavateľstvo Praha-Bratislava, 1963

 

Concertino pre klavír a orchester, op. 20, 1942, vydalo nakladateľstvo Simrock v Lipsku, 1943

 

Vojak a matka (Boj), op. 21, 1943, symfonická báseň pre recitáciu (na slová Andreja Žarnova) a veľký orchester; Druhá časť z trilógie O živote

 

Slovenská suita, op. 22, 1943, pre veľký orchester (dva klavíre): Na zelenej lúčke – Milá moja, kde si? – Sivé očká, biele líčka – Keď srdiečko pobolieva – Jano, Jano, ty si zbojník. Slovenské hudobné vydavateľstvo 1951, Slovenský hudobný fond 1984

 

Pochod povstalcov, 1944, pôvodné znenie pre klavír autor zinštrumentoval pre symfonický orchester roku 1945. Na slová Milana Ferku pre mužský a miešaný zbor a klavír upravil Ján Valašťan-Dolinský. Pre dychový orchester zinštrumentoval Zdenko Mikula. Skladba má aj iné znenia

 

Selanka, op. 23, 1944, baletná hudba pre veľký orchester

 

Ráno, op. 24, 1945-6, symfonická báseň pre veľký orchester. Tretia časť z trilógie O živote. Štátne hudobné vydavateľstvo Praha-Bratislava, 1964

 

Spomienky, op. 25, 1947, pre komorný orchester, SHF 1954, Opus 1988

 

Vlčie diery, 1948-9, suita z hudby k rovnomennému filmu pre veľký orchester

 

Dramatická fantázia pre veľký orchester, 1956, Editio Supraphon; Štátne hudobné vydavateľstvo Praha-Bratislava, 1968

 

Variácie na tému z Verdiho opery Maškarný bál, 1962, pre symfonický orchester

 

Blažení sú mŕtvi, 1964, symfonická meditácia pre veľký orchester na moteto Heinricha Schütza (Introitus – Dies irae – Benedictus); Bärenreiter Verlag, Kassel, 1968

 

Orchestrálne štúdie k činohre, 1965, pre veľký orchester, Panton 1966

 

Hommage a Beethoven, 1969, pre symfonický orchester

 

Variácie na slovenskú ľudovú pieseň, 1970, pre veľký orchester, Opus 1975

 

Epitaf (Nad starým zákopom), 1973, symfonický obraz pre veľký orchester

 

Symfónia 1945, 1974, pre veľký orchester, Opus 1976

 

Paleta, 1981, skladba pre veľký orchester