TVORBA PRE SÚBORY

Dupák, op. 31, č. 1, 1950, Tanec pre orchester Slovenského ľudového umeleckého kolektívu; pre trio akordeonistov upravil Zdenko Mikula

 

Vyletel vták, op. 31, č. 2, 1950, úprava slovenskej ľudovej piesne pre miešaný zbor a orchester SĽUK-u

 

Lúčne spevy a tance, op. 31, č. 3, 1950, pre ženský zbor a orchester SĽUK-u

 

Verbunk (Kuruci), 1952, Tanec pre symfonický orchester a cimbal (Vojenský umelecký súbor)

 

Hviezdnatá noc, 1954, Východoslovenské tance pre SĽUK; SHF, v archíve SĽUK-u

 

Na Jána, 1954, Dievčenský tanec pre orchester a mužský zbor SĽUK-u

 

Keď som ja v Žiline, 1953, Zbojnícky tanec pre symfonický orchester a dva tenory (VUS)

 

Stretnutie, 1954, Slovensko-rumunský tanec pre orchester Lúčnice

 

V spomienkach, 1955, úprava slovenskej ľudovej piesne Hej, tri rôčky som zbíjal, pre Armádny vojenský súbor Víta Nejedlého

 

Sitnianski rytieri, 1969, Tanečný obraz pre symfonický orchester SĽUK-u

 

To moje srdiečko, 1975, úprava slov. ľudovej piesne pre miešaný zbor Lúčnice

 

Keď som bol mladý, 1972, Tanec pre orchester Lúčnice

 

Zemplínsky tanec pre orchester SĽUK-u