Podporte nás

Milí priatelia,

dovoľujeme si Vám poďakovať v mene Nadácie Jána Cikkera a Múzea Jána Cikkera za podporu, ktorú nám preukazujete. Finančné prostriedky vo forme 2 % z dane z príjmov sme použili na mnohostrannú činnosť (koncerty, interaktívne tvorivé stretnutia, workshopy), na všestranné kultúrne rozvíjanie detí a mladých ľudí. Pri spoluvytváraní a zlepšovaní podmienok pre prácu s nimi nám môžete pomôcť opäť. Snažíme sa pomáhať pri upevňovaní ich osobnostnej bázy dosahovaním úspechov prostredníctvom umeleckej sebaprezentácie, hlbšieho spoznávania vzácnych momentov našej hudobnej histórie, a tým pozitívne ovplyvňovať prostredie, v ktorom rastú a formujú svoju osobnosť.

Našu činnosť a projekty môžete podporiť poukázaním 2% dane z príjmov Nadácii Jána Cikkera, ako aj venovaním finančnej či nefinančnej podpory Múzeu Jána Cikkera. Postup poukazovania 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov v roku 2019 ostáva rovnaký ako v predchádzajúcom roku.

Ak chcete naše múzeum niektorým z týchto spôsobov podporiť a máte akékoľvek otázky o spôsobe využitia vášho daru, obráťte sa na nás. Záleží nám na tom, aby sme vašu pomoc využili vždy efektívne a transparentne.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte:

Mgr.art.Irena Michalicová
muzeum@jan-cikker.org
Tel.: 02/544 12 555, 0918 471 225

Múzeum Jána Cikkera
IČO: 30848296
DIČ: 2021793983
Číslo účtu: IBAN: SK27 1100 0000 0026 2279 2427
Tatra banka