Začína sa 18. ročník jesenného cyklu koncertov Múzea Jána Cikkera.

Posted on

18. ročník jesenného cyklu koncertov Múzea Ján Cikker a interpreti 21. storočia. 18. ročník jesenného cyklu koncertov v Múzeu Jána Cikkera. Srdečne vás pozývame na 1. koncert nášho jesenného cyklu, na ktorom sa predstaví sopranistka Eva Šušková a gitarista Ondrej Veselý. V ich podaní si vypočujeme o. i. Desať uspávaniek Jána Cikkera v gitarovej transkripcii […]

Slávnostný koncert pri príležitosti udelenia Ceny Jána Cikkera

Posted on

Nadácia Jana Cikkera už niekoľko desaťročí udeľuje výročnú Cenu Jána Cikkera. Je určená umelcom, muzikológom alebo hudobným telesám, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o šírenie tvorby geniálneho slovenského skladateľa. Jej nositeľmi sú napríklad klaviristka Daniela Varínska, hudobný vedec Michal Palovčík, americký dirigent Leo Najar, sopranistka Alena Míková, slovenský dirigent Bystrík Režucha, ale aj napr. Štátny komorný […]

Nezaradené

Možnosť finančnej podpory Múzea Jána Cikkera

Posted on

Ako súkromné múzeum sme vďační každému darcovi, ktorý svojím darom podporí našu činnosť: organizujeme koncerty mladých začínajúcich umelcov • realizujeme vzdelávacie interaktívne programy pre žiakov ZUŠ a ZŠ • zveľaďujeme vzácnu vilu a jej okolie • ochraňujeme vzácne rukopisy, knihy, obrazy, mobiliár • vstup na všetky naše koncerty poskytujeme deťom zdarma • vydávame CD a […]

Nezaradené

Digitalizácia vzácneho segmentu zbierkového fondu Múzea Jána Cikkera

Posted on

Úvod  Bilancia, ohliadnutie sa späť, je pre naše Múzeum Jána Cikkera úzko spojené s vďakou tým, ktorí nám v uplynulom roku podali pomocnú ruku a bez ktorých veľkorysej ústretovosti by nebola naša činnosť natoľko pestrá. Ako veľké pozitívum s vďakou vnímam to, že mnohí reprezentanti inštitúcií, ktorých sa kultúra týka, prejavili pochopenie pri realizácii našej […]