110. výročie narodenia Jána Cikkera

Posted on

Hovoriť o originalite Cikkerovej tvorby, jeho svojráznom hudobnom jazyku či o miere prínosu k rozvoju hudobnej kultúry na Slovensku by bolo liatím vody do mora. Na túto tému už bolo napísaných množstvo fundovaných odborných štúdií, mnohé s apoteotickým duchom. Intenzita kompozičnej potencie vyžaruje z Cikkerových skladieb tak naliehavo, že je len prirodzené, že dokáže osloviť […]

Dni Jána Cikkera.

Posted on

Koncert v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave sa uskutoční  v stredu, 30. 6. 2021 o 18,00 h. Diela A. Dvořáka (Moderato zo Serenády E dur, op. 22), Cikkerovho učiteľa Vítězslava Nováka (Slovenské spevy – výber), Jána Cikkera (Scherzo, Desať uspávaniek a Spomienky, op. 25) zaznejú v podaní Slovenského komorného orchestra pod vedením Ewalda Danela. […]

Gitarový recitál – Karol Samuelčík

Posted on

V pondelok 21. 6. 2021 o 19,00 v našich priestoroch odznie gitarový recitál Karola Samuelčíka – jedného z najexpresívnejších talentov súčasnej generácie. V jeho podaní zaznejú významné diela gitarovej literatúry (J. K. Mertz: Elegie, výber z Bardenklänge op. 13, N. Paganini: Grand Sonata A-dur, G. Regondi: Introduction et Caprice, Op. 23 a i. ) Odporúčame […]

Spomienky na Jána Cikkera

Posted on

Srdečne pozývame do Múzea Jána Cikkera na ďalší koncert s publikom! V stredu 16. 6. 2021 o 19,00 v našich priestoroch privítame vzácnych hostí! Z úst Prof. Ladislava Burlasa zanejú autentické spomienky na spoluprácu i priateľstvo s majstrom Jánom Cikerom. V podaní Sylvie Čápovej-Vizváry, Idy Černeckej a Františka Perglera zaznejú diela viacerých autorov, no najmä […]

Dni Jána Cikkera. 110. výročie narodenia skladateľa.

Posted on

Srdečne vás pozývame na koncert, ktorý sa uskutoční len niekoľko desiatok metrov od domu, kde sa pred 110 rokmi narodil geniálny skladateľ Ján Cikker. V rámci Dní Jána Cikkera usporadúvame atraktívny koncert – dve operné hviezdy Terézia Kružliaková a Andrea Vizvári i svetoznámy Slovak chamber orchestra – Slovenský komorný orchester pod vedením Ewalda Danela uvedú […]

Posted on

2. koncert XV. ročníka cyklu komorných koncertov Múzea Jána Cikkera Vstupenky si môžete rezervovať: tel.: + 421 918 471 225 e-mail:muzeum@jan-cikker.org Vstupné: 7 € mládež a seniori: 4 € deti do 15 rokov vstup voľný