Ján Cikker.
OPUS 2012

Slovenská suita pre veľký orchester op. 22
1. Na zelenej lúčke
2. Milá moja, kde si?
3. Sivé očká, biele líčka
4. Keď srdiečko pobolieva
5. Jano, Jano, ty si zbojník

Spomienky op. 25
1. Andantino
2. Molto moderato
3. Adagio

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, dir. O. Lenárd

Ján Cikker. Komorné a koncertantné diela.
Pavlík records 2015

Scherzo .
Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
Mamička spieva op. 27.
František Pergler – klavír
Desať uspávaniek pre alt a komorný orchester.
Marta Beňačková a Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
Dupák op. 31 č. 1
Ida Černecká a František Pergler – 4-ručný klavír
Domovina
Korngold Quartet
Concertino pre klavír a orchester op.20
Jordana Palovičová a Štátny komorný orchester Žilina, dir. Oliver Dohnányi

Ján Cikker 105
Real Music House 2016

Smutné časy nastávajú.
Keď na vojnu pôjdeme.
Keď ma šikovali.
Vyletel sokol.
Horou, horou.
Ešte raz sa obzrieť mám.
Hron.
Povedzte mojej materi.
Údolie.
Lúčenie.
Za horami, za dolami.

Nikolaj Nikitin – sopránový, tenorový saxofón, syntetizátor
Robert Pospiš – spev, vokály, syntetizátor
Martin Sillay – gitara
Eva Šušková – spev, syntetizátor
Peter Raitl – perkusie
Juraj Šušaník – bicie.