SEMINÁR K STOROČNICI SKLADATEĽ

ÚSTAV HUDOBNEJ VEDY SAV
KATEDRA HUDOBNEJ VEDY FF UK
NADÁCIA JÁNA CIKKERA

srdečne pozývajú

 

Ján Cikker včera a dnes
Seminár k storočnici skladateľa

 

streda 14.12.2011, 9,30 – 16,00 hod.

Múzeum Jána Cikkera, Fialkové údolie 2, 811 01 Bratislava

 

Program

 

9,30   Slovo na úvod – Prof.Peter Michalica, predseda správnej rady Nadácie Jána Cikkera

9,45   Prof.Ľubomír Chalupka: Poznámky k Cikkerovej hudobnej poetike
10,15   Prof.Juraj Hatrík: Cikker a Beethoven. K orchestrálnej tvorbe Jána Cikkera

 

Prestávka

 

11,15   Jordanka Palovičová, ArtD.: Cikkerova klavírna tvorba z pohľadu interpretky

 

Prestávka na obed

 

13,30   Doc.Vladimír Zvara: Aspekty Cikkerovej opernej poetiky

14,00   Mgr.Lucia Valovičová: Hra o láske a smrti – predloha a inšpiračné zdroje opery

 

Prestávka

 

14,45   Dr.Jana Lengová: Cikker a jeho Coriolanus

15,15   Mgr.Irena Michalicová: Múzeum Jána Cikkera, jeho činnosť a perspektívy

15,45   Záverečná diskusia